IMINT Årsstämma 2018

Banner

Aktieägarna i IMINT Image Intelligence AB (publ), org. nr 556730–9751 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 maj 2017, klockan 10.00 i sal C, i Uppsala Konsert och Kongress lokaler på Vaksala torg 1, Uppsala.

Notice for AGM 2018

Fullmakt

 

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo