Imint förstärker organisationen

Uppsala, Sverige

Imint noterades på Aktietorget 16 december 2015 och tog före det in kapital för att satsa på mobiltelefonimarknaden. Företaget ställer nu om organisationen för att komma närmare de nya kunderna och snabbare kunna skala upp verksamheten.

– Vi befinner oss i en tillväxtfas och anpassar organisationen för att kunna växa snabbare. Förändringar sker både i Sverige men också med ett nytt fokus på Kina. säger Andreas Lifvendahl, VD.

Se hela pressmeddelandet här

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo