Imint och Wiko Mobile tecknar avtal

  • Blog

Uppsala, Sverige
Imint Image Intelligence AB (Imint) har tecknat ett flerårigt licens- och samarbetsavtal med Wiko SAS (Wiko), Frankrike. Avtalet ger Wiko möjlighet att integrera funktioner i mjukvaruplattformen Vidhance i sina smartphones. Avtalet innefattar också produktstrategiskt samarbete om framtida funktioner i Vidhance. Imint ger i dagsläget ingen prognos om affärsvärdet.

Wiko är ett franskt smartphonebolag grundat 2011 med huvudkontor i Marseille. Wiko har befäst en stark marknadsposition på hemmamarknaden och har de senaste åren etablerat försäljning i mer än trettio länder. Wiko har en stark tillväxtambition och en del i strategin är förbättrad användarupplevelse genom fokus på innovativ kamerafunktionalitet. Samarbetet med Imint syftar till att förstärka försäljningstillväxten och produkternas konkurrenskraft.

Licensavtalet följer modellen med royaltybetalning per såld telefon, där priset per enhet bestäms både av Vidhance funktioner som ingår samt volymer. Licensavtalet löper under fyra år. Mer information om Wikos produkter och Vidhance funktioner kan komma att ges i samband med eller efter produktlanseringar.

Michel Assadourian, VD på Wiko, kommenterar samarbetet:

“Vi har blivit imponerade av Vidhance, både vad gäller kvaliteten i mjukvaran och Imint’s förmåga till nytänkande inom videoområdet med ett tydligt fokus på användarupplevelse. Det här är ett partnerskap som passar oss väl, i vår ambition att utöka kundnyttan genom mobilkamerans funktionalitet, där video kommer att bli en allt viktigare del.”

Andreas Lifvendahl, VD på Imint, avrundar:

“Wiko har rätt förutsättningar för att bli en viktig partner för oss. Vi är självfallet stolta över förtroendet och det möjliggör kundnära vidareutveckling av framtidens Vidhance funktioner, något som vi ofta lyfter fram som en framgångsfaktor. Wikos starka regionala ställning och starka tillväxtambitioner förstärker givetvis också potentialen i avtalet.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bolagsfrågor:

Andreas Lifvendahl, VD Imint

Telefon: 018-474 99 90

E-post: andreas.lifvendahl@imint.se

IR-frågor:

Jens Ålander, CFO Imint

E-post: jens.alander@vidhance.com

Telefon: 018-474 99 90

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017.

Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt företrädesvis konsumentmarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo