Imint presenterar bokslutskommunikén för 2016 och ger en bolagsuppdatering via webcast

  • Blog

Uppsala, Sverige
Imint Image Intelligence AB meddelar idag att bolaget presenterar sin bokslutskommuniké för 2016 den 24 februari 2017.

Imint är ett mjukvarubolag med rötter i forskning inom bild- och videoanalys vid Uppsala universitet som nu fokuserar på den snabbt växande marknaden för mobil konsumentvideo. Bokslutskommunikén omfattar en generell uppdatering om bolaget samt de finansiella resultatet.

Imints VD, Andreas Livfendahl och Imints CFO/COO, Jens Ålander, kommer presentera bolagets finansiella resultat och den senaste utvecklingen i bolaget på fredag den 24 februari kl 10.00. Den websända presentationen kan följas på http://www.redeye.se/liveimint.

Frågor till bolaget kan, innan och under livesändningen, ställas via e-mail eller tweets till nedanstående e-mail eller twitter adress:

E-mail adress: questions@redeye.se

Twitter: @Redeye

Presentationen kommer i efterhand att finnas tillgänglig på Bolagets sida på Redeye Universe: http://beta.redeye.se/company/imint-image-intelligence/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, CFO/COO Imint

E-post: jens.alander@vidhance.com

Telefon: 018-474 99 90

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0) 8 545 013 31.

www.redeye.se

Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt företrädesvis konsumentmarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance,de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo