Imint tecknar licensavtal med ny kinesisk kund

Uppsala, Sverige

IMINT Image Intelligence AB (Imint) har idag tecknat ett licens- och supportavtal med ett större kinesiskt mobiltelefonbolag. Avtalet ger kunden rätt att inkludera Vidhance videostabilisering i kommande smartphones.

Licensrätten löper under ett år från första produktlansering som innehåller Vidhance mjukvara. Avtalet innefattar också integration, support och underhåll. Avtalet inkluderar inte andra funktioner inom produktfamiljen Vidhance. På grund av osäkerhetsfaktorer och sekretesskäl, kan inte Imint ange ett beräknat ordervärde, men gör bedömningen att avtalets värde är under 15% av bolagets nettoomsättning under det år licensrätten gäller.

Den kund som avses i detta pressmeddelande är inte den kund som offentliggjordes den 2 juni 2017. Fler detaljer kan komma att offentliggöras i samband med kundens produktlansering, som planeras under 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD Imint

E-post: andreas.lifvendahl@imint.se

Telefon: 018-474 99 90

Jens Ålander, CFO Imint

E-post: jens.alander@vidhance.com

Telefon: 018-474 99 90

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2017.

Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt företrädesvis konsumentmarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo