Imint tecknar licensavtal för videostabilisering

Uppsala, Sverige

IMINT Image Intelligence AB (Imint) har tecknat ett licensavtal med spanska smartphonetillverkaren BQ för Vidhance videostabilisering, till ett uppskattat ordervärde om cirka 1 mkr över två år.

Licensavtalet är tecknat med det spanska elektronikföretaget Mundo Reader, S.L. som står bakom varumärket BQ. BQ har en stark regional position inom smartphones, men hör inte till de volymmässigt större telefontillverkarna med global räckvidd.
Produktintegration är nära färdigställande, och Imint gör bedömningen att leveransen kommer att valideras och godkännas.

Kunden valde Vidhance Premium Video Stabilization efter teknisk utvärdering av ett flertal alternativ. Till det avtalade samarbetet hör också att kunden i sin marknadsföring lyfter fram Vidhance som en viktig funktion vid lanseringen av sina telefoner.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterade:

“Under hösten 2015, i samband med spridningsemissionen inför noteringen på AktieTorget, berättade jag om vår försäljningsstrategi, där både de riktigt stora tillverkarna, och de mindre nischade eller regionala aktörerna, bearbetades samtidigt. Jag nämnde då också att vår bedömning var att de första licensaffärerna skulle komma med relativt sett mindre tillverkare, med kortare beslutsvägar. Det är glädjande att nu se denna strategi falla väl ut. Affären stärker vår trovärdighet och synlighet på marknaden, och det är också en bra kund för oss att samarbeta med. Vi har kunnat validera både vår affärsmodell och vår tekniska lösning.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD Imint

Telefon: 018-474 99 90

E-post: andreas.lifvendahl@imint.se

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo