Imint tillförs 171 000 kr i kapital efter optionsinlösen

  • Blog
Uppsala, Sverige

IMINT har tillförts 171 000 kr i nytt kapital. Aktiekapitalet i IMINT Image Intelligence AB (IMINT) har ökat med 18 000 kronor och 18 000 aktier efter inlösen av 18 000 teckningsoptioner till en lösenkurs om 9,50 kr i personalens incitamentsprogram i form av teckningsoptioner.

Efter inlösen uppgår antalet aktier i IMINT till 8 855 277 st och aktiekapitalet uppgår 8 855 277 kronor. Efter inlösen innehar personalen 23 000 teckningsoptioner för lösen senast den 12 juli 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, CFO Imint

E-post: jens.alander@vidhance.com

Telefon: 018-474 99 90

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2017.

Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt företrädesvis konsumentmarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo