Imint utvecklar videolösning åt Samsung Electronics

Uppsala, Sverige
Imint Image Intelligence AB (Imint) har tecknat ett utvecklingsavtal med Samsung Electronics Co., Ltd, Sydkorea. Avtalet innebär en anpassning av Imints mjukvara Vidhance till en ny produkt som inte är en smartphone. Projektet är uppdelat i faser och kunden har rätt att avbryta projektet inför varje fas. Ordervärdet vid fullt utförande, uppskattas till cirka 800 tkr.

Samsung Electronics Co. Ltd. med huvudkontor i Suwon, Sydkorea, är ett dotterbolag i Samsung-koncernen och ett av världens största elektronik- och IT-företag. Avtalet innebär att Imint vidareutvecklar och anpassar mjukvaran Vidhance till en ny produkt som ännu inte är lanserad av kunden. Produkten är i kategorin konsumentelektronik men inte en smartphone. Huvuddelen av uppdraget är planerat att utföras under våren 2017 och avtalet ger också kunden begränsad licensrätt till den nyutvecklade mjukvaran. Av sekretesskäl kan inte mer information publiceras om projektet eller den planerade produkten.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

Vi är naturligtvis mycket stolta att få det här förtroendet från ett av världens ledande bolag inom konsumentelektronik. Även om ordervärdet inte är signifikant, så ger det oss en chans att visa våra förmågor både vad gäller teknikens potential och vårt sätt att hantera kundprojekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bolagsfrågor:

Andreas Lifvendahl, VD Imint

Telefon: 018-474 99 90

E-post: andreas.lifvendahl@imint.se

IR-frågor:

Jens Ålander, CFO Imint

E-post: jens.alander@vidhance.com

Telefon: 018-474 99 90

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2017.

Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt företrädesvis konsumentmarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo