Teckningstid avslutad i Imint – nyemissionen kraftigt övertecknad

  • Blog

Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför notering på AktieTorget avslutades den 17 november 2015. Emissionen tecknades till drygt 170 MSEK inklusive teckningsåtagande om 10 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 740 procent. Totalt inkom teckningar från över 4000 konton. Emissionen tillför bolaget 23 MSEK inklusive kvittning av lån om 3,2 MSEK från huvudägarna. Preliminär första dag för handel på AktieTorget är den 16 december 2015.

  • Tilldelningen sker i enlighet med de principer som angetts i Memorandumet. Tilldelning av aktierna i Imint kommer att beslutas av Bolagets styrelse. De som ställt ut teckningsförbindelser/teckningsåtaganden, totalt 10 MSEK, har garanterats en tilldelning motsvarande sitt åtagande. Målet med tilldelningen är i första hand att skapa en bred aktieägarbas och en spridning av aktierna i enlighet med spridningskraven på AktieTorget, och i andra hand skall investerare som särskilt kan bidra med strategiska värden för bolaget beaktas. Med anledning av den kraftiga överteckningen kommer tilldelningen generellt att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, alternativt helt komma att utebli. Lägsta antalet tilldelade aktier för de som erhåller tilldelning är dock lägst 500 aktier motsvarande 5 000 SEK.

    Avräkningsnotor är planerade att skickas ut omkring den 23-24 november 2015 till de som tilldelats aktier. Efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer aktierna levereras till angivet VP-konto eller depå. Bolaget räknar med att aktien kan handlas på AktieTorget från den 16 december. Handelsbeteckningen är IMINT med ISIN-kod SE0007692124.

    Se hela pressmeddelandet här

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo