1 217 500 kr har tillförts i kapital efter optionsinlösen i Imint.

IMINT har tillförts 1 217 500 kr i nytt kapital. Aktiekapitalet i IMINT Image Intelligence AB (IMINT) har ökat med 83 000 kronor och 83 000 aktier efter inlösen av 78 000 teckningsoptioner till en lösenkurs om 15 kr och inlösen av 5 000 teckningsoptioner till en lösenkurs om 9,50 kr i personalens incitamentsprogram i form av teckningsoptioner. Registreringen av nya aktier påverkar inte uppgifterna om innehav på Aktie Torgets insynslista, då de personer som nu innehar aktier i IMINT inte betraktas som insynspersoner. Efter inlösen uppgår antalet aktier i IMINT till 8 183 500 st och aktiekapitalet uppgår 8 183 500 kronor. Efter inlösen innehar personalen 77 000 teckningsoptioner, 2 000 st för lösen senast den 12 maj 2016 och 75 000 för lösen senast den 12 juli 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Imint:                                                                                                                                         

Andreas Lifvendahl, VD Imint                                                                                

Telefon: 018-474 99 90                                                                                              

E-post: andreas.lifvendahl@imint.se                                

http://www.imint.se               http://www.vidhance.com                                                        

Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste 18 månaderna vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

# # #


Se pressmeddelande

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo