12/17 - Handeln i IMINT Image Intelligence AB återupptas

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från IMINT Image Intelligence AB kommer handeln i bolagets aktie (IMINT) att återupptas idag den 23 januari 2017 kl. 09:00.

Information om aktien

Kortnamn: IMINT

ISIN-kod: SE0007692124

Orderboks ID: 116630

Stockholm den 23 januari 2017.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post info@aktietorget.se 


Se marknadsmeddelande

See market notice

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo