30 000 kr har tillförts i kapital efter optionsinlösen

IMINT har tillförts 30 000 kr i nytt kapital. Aktiekapitalet i IMINT Image Intelligence AB (IMINT) har ökat med 2 000 kronor och 2 000 aktier efter inlösen av 2 000 teckningsoptioner till en lösenkurs om 15 kr i personalens incitamentsprogram i form av teckningsoptioner. Registreringen av nya aktier påverkar inte uppgifterna om innehav på Aktie Torgets insynslista, då den person som nu innehar aktier i IMINT inte betraktas som insynsperson. Efter inlösen uppgår antalet aktier i IMINT till 8 185 500 st och aktiekapitalet uppgår 8 185 500 kronor. Efter inlösen innehar personalen 75 000 teckningsoptioner, 0 st för lösen senast den 12 maj 2016 och 75 000 för lösen senast den 12 juli 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD Imint


Telefon: 018-474 99 90


E-post: andreas.lifvendahl@imint.se                                                 

http://www.imint.se     http://www.vidhance.com    

Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.


se pressmeddelande

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo