95 000 kr har tillförts i kapital efter optionsinlösen

IMINT har tillförts 95 000 kr i nytt kapital. Aktiekapitalet i IMINT Image Intelligence AB (IMINT) har ökat med 10 000 kronor och 10 000 aktier efter inlösen av 10 000 teckningsoptioner till en lösenkurs om 9,50 kr i personalens incitamentsprogram i form av teckningsoptioner.
Efter inlösen uppgår antalet aktier i IMINT till 8 219 500 st och aktiekapitalet uppgår 8 219 500 kronor. Efter inlösen innehar personalen 41 000 teckningsoptioner för lösen senast den 12 juli 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Lifvendahl, VD Imint

Telefon: 018-474 99 90

E-post: andreas.lifvendahl@imint.se                                                
http://www.imint.se     http://www.vidhance.com    

Om Imint:
Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.


Se pressmeddelandet

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo