Aktiekapitalet ökar med 192 000 efter optionsinlösen

Aktiekapitalet i Imint Image Intelligence AB (Imint) har ökat med 192 000 kronor och 192 000 aktier efter inlösen av ledningens teckningsoptioner, som aviserades i pressmeddelande den 11 december 2015. Registreringen av nya aktier påverkar inte uppgifterna om innehav på AktieTorgets insynslista, så dessa innehav redan var förhandsanmälda till insynsregistret. Totalt antal aktier i Imint uppgår därmed till 7 887 500 st och med ett aktiekapital om 7 887 500 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Imint:                                                                                                                             

Andreas Lifvendahl, VD Imint
Telefon: 018-474 99 90
E-post: andreas.lifvendahl@imint.se                                                 

http://www.imint.se     http://www.vidhance.com                                                  

Om Imint:
Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

# # #


Se pressmeddelande

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo