Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 april – 30 juni 2019

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 10,4 Mkr (8,6 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 14,9 Mkr (12,4 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -1,4 Mkr (0,4 Mkr)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,16 kr (0,04 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till 1,4 Mkr (-1,9 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 juni 

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 18,1 Mkr (15,0 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 28,3 Mkr (24,2 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till –4,3 Mkr (-1,8 Mkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,49 kr (-0,20 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -5,2 Mkr (-4,7 Mkr)
 • Eget kapital per den 30 juni 2019 uppgick till 57,1 Mkr (61,9 Mkr)
 • Likvida medel per den 30 juni 2019 uppgick till 34,9 Mkr (35,1 Mkr)

Väsentliga händelser 1 april – 30 juni 

 • Den 1 april tecknades ett treårigt licensavtal för mjukvaran Vidhance med Asus, ett stort konsumentelektronikbolag med huvudsäte i Taiwan.
 • Den 7 maj tecknades ett treårigt licensavtal med en ny smartphonetillverkare med säte i USA.
 • Den 8 maj tecknades ett treårigt licensavtal för mjukvaran Vidhance med ett stort konsumentelektronikbolag med huvudkontor i Kina.
 • Årsstämma hölls den 13 maj. Henrik Sund avgick från styrelsen och Anders Ingeström och Peter Ekerling invaldes.
 • Den 21 maj tecknades ett samarbetsavtal med chipsettillverkaren Mediatek.
 • Den 24 maj tecknades ett fyraårigt licensavtal för mjukvaran Vidhance med en mindre smartphonetillverkare med säte i USA.

Väsentliga händelser efter periodens slut 

 • Den 22 juli tecknades ett treårigt licensavtal med ett kinesiskt smartphoneföretag.

VD har ordet

Det har varit ytterligare ett bra kvartal med många viktiga affärer. Särskilt stolta är vi över avtalen med våra två nya amerikanska kunder, vilket stärker vår geografiska bredd. Dessa två kunder är idag mindre och nischade bolag men med höga ambitioner.

Andra viktiga affärer vi vunnit i kvartalet är avtalet med vår andra Taiwanesiska kund och det större avtalet med ytterligare en kinesisk kund.

Vi har nu licensavtal med 19 smartphonetillverkare i Kina, Japan, USA och Europa. Vidhance har integrerats i mer än 175 miljoner smartphones sedan den första modellen med Vidhance lanserades i fjärde kvartalet 2016. Det visar tydligt att vi är etablerade som marknadsledare inom videostabilisering.

Arbetet med att identifiera nya marknader där Vidhance kan lösa kundproblem fortsätter framåt. Flertalet pågående dialoger visar att det finns ett intresse för våra produkter även utanför Smartphonemarknaden.

Antalet sålda enheter på den globala smartphonemarknaden fortsätter att sjunka även i andra kvartalet, delvis på grund av en viss avvaktan på de första 5G telefonerna. Vi är dock övertygade om att marknaden och potentialen för videoförbättringar i Smartphones kommer att visa fortsatt tillväxt. Kameran kommer att vara en av de viktigaste komponenterna när Smartphonetillverkarna försöker att differentiera sig i den sylvassa konkurrensen.

Den handelskonflikt som pågår mellan USA och Kina påverkar den globala teknikmarknaden i stort, men de kortsiktiga effekterna för Imint är relativt begränsade.

Tack vare den framgång vi har haft de senaste 36 månaderna med att attrahera nya kunder, så kan vi nu till stor del fokusera på att öka försäljningen till befintliga kunder. Det innebär att vi arbetar mer intensivt med att utveckla nya produkter. Målsättningen är att släppa ett flertal nya produkter under hösten.

Parallellt försöker vi adressera en större del av kundernas produktsortiment (exempelvis telefoner i mellanprissegmentet). Där är partnerskapet med Mediatek som vi formaliserade under kvartalet ett mycket viktigt steg. Det öppnar upp möjligheter att bredda vår marknad och arbeta effektivt med integrationen av Mediatek chipsets.

När det gäller vår finansiella ställning så är det mycket tillfredställande att vi har förbättrat omsättning och kassaflöde. Det skapar motivation och energi att fortsätta bygga ett framgångsrikt och lönsamt tillväxtföretag.

Uppsala i augusti 2019

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

IMINT Q2 2019

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo