Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 januari - 31 mars 2017

Första kvartalet, 1 januari-31 mars 2017

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 2,0 Mkr (0,0 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 8,4 Mkr (4,7 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till –2,3 Mkr (-2,6 Mkr)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,26 kr (-0,33 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till –4,3 Mkr (-3,1 Mkr)
 • Eget kapital per den 31 mars 2017 uppgick till 67,0 Mkr (27,4 Mkr)
 • Likvida medel per den 31 mars 2017 uppgick till 48,8 Mkr (20,9 Mkr)

 Väsentliga händelser 1 januari -31 mars 2017

 • Ett utvecklingsavtal med Samsung Electronics Company Ltd. tecknades i januari. Avtalet innebär en anpassning av Imints mjukvara Vidhance till ett nytt produktområde inom konsumentelektronik.
 • Imint kunde i januari bekräfta att bolagets lösning för videostabilisering finns med i Huawei’s smartphone modell Mate 9.
 • I februari, medverkade Imint på Mobile World Congress och visade där marknadsledande video-stabilisering och Live Auto Zoom.
 • Ett flerårigt licens- och samarbetsavtal tecknades i februari med Wiko SAS, ett franskt smartphone-bolag. Wiko kommer att lansera två modeller med Vidhance, Wim och Wim Lite, under kvartal 2, 2017.
 • BQ, den spanska smartphonetillverkaren har lanserat två modeller med Vidhance Video-stabilisering, Aquarius X och Aquarius X Pro.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • I början av april tecknades ett tre-årigt licens- och supportavtal med Sharp Corporation från Japan. Avtalet ger Sharp rätten att inkludera Vidhance videostabilisering i kommande smartphones.
 • Jan Nyrén har anställts som marknadsdirektör och tillträder tjänsten i början på maj 2017.

VD har ordet

Under det första kvartalet i år passerades viktiga milstolpar för Imint. Den viktigaste är att vår Vidhance mjukvara för videostabilisering finns med i Huawei’s flaggskeppsprodukt Mate 9. Inom branschen innebär det en kvalitetsstämpel för vår teknik och leveransförmåga vilket gynnat många av våra andra kundsamtal. Tillsammans med utvecklingsavtalet med Samsung så innebär det att vi nu tagit en position där vi får uppträda på de större scenerna.

Konkurrensen är fortsatt mycket hård mellan smartphonetillverkare och mellan underleverantörer. Både försäljningsarbete och produktutveckling måste ständigt ligga på en hög nivå.

För oss är Mobile World Congress i Barcelona en återkommande och viktig begivenhet under första kvartalet. Detta år öppnades veckan med att franska smartphonetillverkaren Wiko Mobile lanserade två nya produkter, Wim och Wim Lite, där Vidhance fick en framträdande plats i marknadsföringen. Värt att notera är att samarbetet med Wiko sträcker sig bortom videostabilisering, vilket är en viktig del i våra planer.

Den 18 april kunde vi meddela att vi lagt till Foxconn-ägda Sharp till kundlistan. Det är väldigt tillfredsställande att vi lyckats få vår första japanska kund.

Vi fortsätter att stadigt växa organisationen och ser behov av forskningsnära och kundnära ingenjörer

samt fältpersonal för försäljning och support. En viktig rekrytering utgörs av Jan Nyrén som marknads-direktör, som med produktledning och strategisk marknadsföring på meritlistan, kommer att accelerera positioneringen av Vidhance.

Vår produktutveckling går framåt och även om varje kundsamarbete är unikt, så använder vi oftast vår videostabiliseringslösning för pilotprojekt och för att bygga relation och teknisk plattform med kunden.

På denna plattform kan nya funktioner läggas till, antingen mindre features nära kopplat till stabilisering eller mer omfattande som Live Auto Zoom. Tilläggsfunktioner och kontinuerliga förbättringar är också en viktig del för framtida lönsamhet.

Vår finansiella ställning fortsätter att utvecklas i positiv riktning med ökade intäkter, förbättrat resultat och en god likviditet. Sammantaget så har 2017 startat väl och vi ser med tillförsikt fram emot att kunna passera ytterligare milstolpar under året.

Uppsala i april 2017

Andreas Lifvendahl, VD 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD Imint                                              

Telefon: 018-474 99 90                                          

E-post: andreas.lifvendahl@imint.se

Jens Ålander, CFO Imint

Telefon: 018-474 99 90                                      

E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt företrädesvis konsumentmarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

http://www.imint.se     http://www.vidhance.com

Se Delårsrapport

Se Pressmeddelande

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo