Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 januari–31 mars 2018

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2018 

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 6,4 Mkr (2,0 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 11,8 Mkr (8,4 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -2,1 Mkr (-2,3 Mkr)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,24 kr (-0,26 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -2,8 Mkr (-4,3 Mkr)
 • Eget kapital per den 31 mars 2018 uppgick till 61,3 Mkr (67,0 Mkr)
 • Likvida medel per den 31 mars 2018 uppgick till 36,9 Mkr (48,8 Mkr)

Väsentliga händelser 1 januari – 31 mars 2018

 • Den 17 januari 2018 tecknade Imint ett treårigt licensavtal med kinesiska Xiaomi gällande videostabilisering. Xiaomi är den fjärde största mobiltelefontillverkaren i världen.
 • Den 20 februari tecknade Imint ett treårigt licensavtal med japanska Fujitsu Connected Technologies. Avtalet ger Fujitsu rätt att inkludera funktioner från produktplattformen Vidhance i kommande smartphoneprodukter.
 • Den 26 februari 2018 lanserade Bolaget en ny version av Vidhance Videostabilisering och meddelade att tester påvisade att Vidhance har en bättre stabiliseringslösning än Google Pixel 2, som av många anses vara den bästa telefonen då den erhållit bäst i test.
 • Den 9 mars 2018 tecknade Imint ett licensavtal med kinesiska Blackshark Technologies gällande videostabilisering.
 • Den 21 mars 2018 tecknade Imint ett utvecklingsavtal med ett turkiskt mobiltelefonbolag.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 16 maj utökade Imint samarbetet med Sharp genom att teckna ett tilläggsavtal till licensavtalet från april 2017. Avtalet ger Sharp möjlighet att använda fler komponenter från produktplattformen Vidhance. 

VD har ordet

Under kvartalet har vi vunnit ett par viktiga kontrakt. Särskilt inspirerande är vår affär med kinesiska Xiaomi, idag den fjärde största smartphonetillverkaren i världen och den som växer mest av alla. I ett första skede så levererar vi Vidhance Video Stabilization, med förhoppningen om att genom ett fortsatt nära samarbete erbjuda fler lösningar.

Andra glädjande affärer är vårt kontrakt med Fujitsu som innehåller många olika funktioner, inte bara vår videostabilisering. Ytterligare en intressant kund som valt vår stabiliseringslösning är Black Shark från Kina. De väljer att satsa på en smartphone anpassad för spelmarknaden, riktad till den yngre generationen.

Imint har nu 8 licensavtal med smartphonetillverkare i Kina, Japan och Europa. Vidhance har integrerats i mer än 20-talet modeller och i sammanlagt mer än 40 miljoner smartphones sedan den första modellen med Vidhance lanserades i kvartal 4 2016.

För oss är Mobile World Congress i Barcelona en återkommande och viktig begivenhet under första kvartalet. Under årets upplaga träffade vi fler kunder och partners än tidigare år, vilket öppnat upp många affärsmöjligheter. Det märks tydligt att vi har byggt upp ett varumärke som är betydligt mer välkänt nu.

Antalet sålda enheter på den globala smartphonemarknaden sjönk med 3% i första kvartalet jämfört med 2017 och konkurrensen spetsas till ytterligare. Det innebär att kameran och kreativa videofunktioner blir ännu viktigare för tillverkarna att attrahera kunder.

Vi märker ingen avmattning på konkurrensen, men vi anser fortfarande att vi är i framkant med våra lösningar. Ett bevis för det, är de jämförelsetester som vi gör med branschledande telefoner som Google Pixel 2 och Iphone. En annan bekräftelse på vår kapacitet, är att Huaweis senaste flaggskepp, P20, erhållit bästa betyget någonsin för videostabilisering.

Något som ytterligare har bidragit till våra framgångar är ett bättre samarbete med Qualcomm, den största chipset leverantören inom Smartphonebranschen. Det medför att vi har en bra möjlighet att fortsätta skapa högkvalitativa lösningar framledes.

I slutet av kvartalet var vi 34 anställda i bolaget inklusive konsulter och vi har under de senaste två kvartalen legat stabilt på den nivån. Omsättningen ökade med 220% jämfört med kvartal 1 2017 och var något lägre än i kvartal 4 2017. Detta till följd av att viktiga högvolymprodukter lanserades av våra kunder först i slutet av kvartalet. Samtidigt ser vi positiva effekter av vårt interna förbättringsarbete, vilket medfört att kostnaderna stabiliserats. I kombination med en bra likviditet, möjliggör det en fortsatt fokuserad satsning på tillväxt.

Sammanfattningsvis har 2018 startat väl och vi ser med tillförsikt fram emot att kunna fortsätta att bygga ett framgångsrikt företag.

Uppsala i maj 2018

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. Imints aktie handlas på Aktietorget under kortnamnet IMINT.

http://www.weareimint.com

IMINT Q1 2018

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo