Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 juli–30 september 2017

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2017

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 5,3 Mkr (0,5 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 9,5 Mkr (5,0 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -1,4 Mkr (-1,6 Mkr)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,16 kr (-0,20 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -1,9 Mkr (-4,3 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 september 2017

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12,2 Mkr (0,6 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 28,2 Mkr (14,6 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -6,1 Mkr (-6,1 Mkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,69 kr (-0,75 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -11,7 Mkr (-13,8 Mkr)
 • Eget kapital per den 30 september 2017 uppgick till 63,9 Mkr (26,6 Mkr)
 • Likvida medel per den 30 september 2017 uppgick till 42,2 Mkr (14,6 Mkr)

Väsentliga händelser 1 juli – 30 september 2017

 • Den 21 augusti 2017 tecknade Imint ett licens-avtal med Vivo, gällande Vidhance video-stabilisering.
 • Den 21 september 2017 påbörjade Vivo en global lansering av sin senaste flaggskepps-modell, X20, som levereras med Vidhance videostabilisering.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 14 november 2017 tecknade Imint ett utvecklingsavtal med Kontigo Care AB. Avtalet innebär utveckling, integration och anpassning av Imints befintliga mjukvara för bildbaserad mätteknik, gentemot Kontigo Cares eHälso-plattform, Previct®.

VD har ordet

Under det tredje kvartalet tecknade vi ett licensavtal med Vivo, en av världens största smartphonetillverkare. I ett första skede så levererar vi Vidhance Video Stabilization med förhoppningen om att genom ett nära samarbete erbjuda fler lösningar. Det är spännande att Vivo satsar stort på att etablera ett globalt varumärke. De är bland annat sponsor för Engelska Premier League samt VM i fotboll 2018 och 2022. 

Vi har nu vunnit fem licensavtal med kunder av varierande storlek. De stora aktörerna Huawei och Vivo från Kina, utmanaren Sharp från Japan, och de mindre bolagen BQ från Spanien och Wiko från Frankrike. Det visar att vi har en attraktiv produktportfölj som kan anpassas utifrån kundernas behov. Kunderna är nöjda och vi har en hälsosam pipeline med prospekt i olika faser och pågående diskussioner om att utöka omfattningen av befintliga avtal med flera av våra nuvarande kunder.

Totalt sett så finns Vidhance nu i mer än 10-talet modeller och i mer än 20 miljoner smartphones. Vidhance Videostabilisering är till exempel med i Huaweis flaggskeppsmodell Mate 9, i Vivos nya attraktiva X20 och i Sharps nysatsning Aqous R.

Efter kvartalets slut signerade vi ett avtal avseende forskningssamarbete med Kontigo Care, ett innovativt svenskt e-hälsovårdsbolag från Uppsala. Vi är stolta över att få förtroendet och möjligheten att visa att vår mjukvara har potentialen att skapa värde i andra branscher än smartphonemarknaden. Det är ett första steg att anpassa vår plattform till fler områden.

Smartphonemarknaden är en mognande marknad med minskad tillväxt och ökande konkurrens. Tillväxten i kvartal tre var 2,7% enligt IDC, med Samsung som den tydliga dominanten med drygt 22% marknadsandel.

Utvecklingsarbetet är nu mer inriktat på en tydligare produktpaketering med tilläggsmoduler till basfunktioner, som möjliggör merförsäljning till befintliga och nya kunder. Standardisering av vår mjukvaruplattform pågår parallellt, med mål att på sikt kunna adressera fler segment med vår kärnteknik.

I slutet av kvartalet var vi 34 anställda i bolaget inklusive konsulter. Med en snabb och bra tillväxt på personalsidan de senaste åren, så har vi nu nått en stabil resursnivå. Det innebär att vi kan fokusera mer på att optimera arbetsmetodik och skruva upp effektiviteten inom produktutveckling och leverans.

När det gäller vår finansiella ställning så är det glädjande att vi har förbättrat både kassaflöde och resultat. Vi behöver fortsätta att arbeta hårt för att växa försäljning och resultat.

Vi är fast beslutna att fortsätta utveckla vår portfölj, utnyttja den position vi har för att vinna nya kontrakt och på sikt hitta nya marknader där vårt varumärke, våra referenser, vår kunskap och mjukvara kan användas.

Uppsala i november 2017

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD Imint                                              

Telefon: 018-474 99 90                                          

E-post: andreas.lifvendahl@imint.se

Jens Ålander, CFO Imint

Telefon: 018-474 99 90                                          

E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt företrädesvis konsumentmarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

http://www.imint.se     http://www.vidhance.com

Q3 2017 Imint Image Intelligence AB

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo