Delårsrapport för Vidhance AB 1 januari – 31 mars 2024

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 8,1 Mkr (11,7 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -5,9 Mkr (-4,0 Mkr)
 • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -5,9 Mkr (-4,0 Mkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,29 kr (-0,44 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -7,9 Mkr (-6,6 Mkr)

Väsentliga händelser 1 januari – 31 mars 

 • Den 8 januari handlas bolagets aktie under det nya namnet Vidhance AB med kortnamnet VIDH. Den 11 januari
  genomförs en omvänd split 1:2 och antalet aktier halveras.

 • Den 14 februari meddelar bolaget att man utökar sitt samarbete med den amerikanska tillverkaren RealWear som
  har produkter inom handsfree, bärbara datorlösningar för personal i frontlinjen. Enligt avtalet kommer Vidhance
  och Realwear gemensamt att introducera nya och förbättrade videolösningar för frontlinjearbetare på marknaden.

Väsentliga händelser efter periodens slut 

 • Den 18 april kallar bolaget till årsstämma och meddelar att valberedningen föreslår Henrik Wennerholm till ny
  ordinarie styrelseledamot.

VD-ord

Låt mig inleda med att konstatera att 2024 har börjat i ett högt tempo för Vidhance. Under årets första kvartal uppgick nettoomsättningen till 8,1 mkr, vilket är en minskning med 30,8% jämfört med samma period föregående år. EBITDA landade på -3,4 mkr vilket är en förbättring på 2,2 mkr mot samma period föregående år. Bakom dessa siffror döljer sig ett intensivt arbete där vi fortsätter att navigera i en snabbrörlig marknad. Jag är särskilt stolt över de framsteg vi gjort inom vår AI-satsning under kvartalet, där vi fortsätter att utveckla och förfina våra kommande lösningar, samtidigt som vi hållit kostnaderna under kontroll.

Smartphonemarknaden går just nu all-in på AI, vilket innebär nya möjligheter såväl som risker. Aktörerna tävlar om att positionera sig för den nya verkligheten, men det återstår ännu att se exakt vilka AI-lösningar som kommer att skapa mest värde för slutkunderna.
Här har Vidhance en styrka i vår djupa förståelse för användarnas behov, kombinerat med vår expertis inom mobil videoteknik. Genom att jobba tätt tillsammans med våra kunder kan vi snabbt anpassa oss och ligga i framkant i denna spännande utveckling.

Vår produktutveckling fokuserar just nu på nästa generations videolösningar som utnyttjar kraften i generativ AI för att ge smartphoneanvändare enklare och bättre videoinspelning. Det är oerhört inspirerande att vara del av ett team som bryter ny mark. Medan vi i detta tidiga skede är något
återhållsamma med detaljer kring de specifika lösningarna, kan jag säga att det internt sjuder av kreativitet och nytänkande. Vi ser fram emot att
kunna berätta mer längre fram. Under kvartalet har vi tecknat ett nytt uppdragsavtal med en av våra existerande kunder utanför smartphones. Detta ser vi som en tydlig indikation på att vår strategi, att öka intäkterna från stödtjänster, är rätt väg att gå även på denna marknad. Vi har även
löpande tecknat flera mindre avtal för nya smartphoneprojekt. Våra första presentationer av den nya produktvisionen för utvalda kunder har fått
positiv återkoppling, blandat med värdefulla inspel till nästa steg.

Samtidigt har vi blicken stadigt fäst på horisonten. Våra nya affärsområden, såsom Professional, är strategiskt viktiga på sikt men kommer kräva
uthållighet att bygga upp. Vårt mål är att skapa en långsiktigt stark position på dessa marknader, genom fokuserade satsningar och rätt prioriteringar. Exakt hur vi balanserar våra resurser mellan Consumer och nya områden framåt är något vi kontinuerligt utvärderar.

Jag är trygg i att vi har den finansiella ställning som krävs för att genomföra vår strategi. De kostnadsnivåer vi nu etablerat ger oss ökad
uthållighet och handlingsfrihet att satsa där det gör mest nytta, även i ett utmanande marknadsläge. Framåt kommer vi fortsätta att lägga kraften på nära kundsamarbeten och innovativ produktutveckling inom AI. Vi fortsätter också att trimma in AI i de interna processerna för att kunna skala upp leveranserna. Mitt i allt detta kommer vi att vårda vår företagskultur för att säkerställa att Vidhance förblir en kreativ och öppen arbetsplats.

Vidhance har en spännande resa framför sig. Med en nettokassa på knappa 60 mkr, en skalbar teknisk plattform, ett tight team och en marknadsledande position inom mobil videoinspelning har vi alla förutsättningar att ta en ledande roll i den pågående AI-omställningen. Vi är redo att omsätta våra visioner till kundvärde och aktieägarvärde. Jag vill avsluta med att rikta ett varmt tack till alla medarbetare för ert hårda arbete och ständiga nytänkande, till våra kunder för ert förtroende, och till er aktieägare för ert stöd i vår fortsatta tillväxtresa. Tillsammans skapar vi morgondagens mobila videolösningar!

Uppsala i maj 2024

Nils Hulth, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Vidhance AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om Vidhance AB

Vidhance AB, grundat 2007, är ett noterat ledande svenskt mjukvaruföretag som specialiserar sig på intelligent sensor-, data- och bildanalys för att förbättra videokvaliteten från rörliga kameror. Genom att kombinera banbrytande videoteknik med generativ AI, erbjuder Vidhance innovativa lösningar som förbättrar videoupplevelser för både konsumenter och professionella användare. Vidhances mjukvaruplattform är resultatet av mer än 15 års utveckling och innovation och har hittills integrerats i över 800 miljoner enheter.

Vidhance AB – Delårsrapport Q1 januari-mars 2024 – FINAL

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo