Flaggningsmeddelande: Imints huvudägare Päab överlåter del av sitt innehav i Imint till sina aktieägare

IMINT Image Intelligence ABs (Imint) tidigare största ägare, Professionell Ägarstyrning i Sverige AB (PÄAB) överlåter del av sitt innehav till sina aktieägare. PÄABs innehav minskar därmed från 17,0% till 3,6%.

PÄAB är ett bolag som ägs av affärsänglar. PÄABs affärsidé bygger på att investera i och aktivt stötta onoterade bolag i deras tidiga utvecklingsfaser i syfte att stärka bolagens förmåga till stabil och snabb tillväxt. Imint är ett sådant bolag.

PÄAB har som policy att inte kvarstå långsiktigt som omfattande aktieägare i sådana bolag vars aktier börsnoterats. PÄAB överlåter därför 1.184.511 aktier (motsvarande 13,4% av aktierna och rösterna) av sitt Imint-innehav till sina aktieägare genom utdelning. PÄABs aktieägare får därigenom fortsatt möjlighet att vara delaktiga i Imints utveckling genom ett direkt ägande.

Genom överlåtelsen tillförs Imint 41 nya ägare, varav de allra flesta får ett betydande ägande i Imint. De 20 största av dessa ägare kommer att inneha mellan 20.000 och 240.000 aktier i Imint.

Öjvind Norberg, grundare och huvudägare i PÄAB:

”Jag ser Imint som ett spännande företag med stor potential och anser att Imint-aktien är ett mycket intressant långsiktigt innehav”

Björn Berg, vd i PÄAB:

”PÄAB fortsätter äga 321.196 aktier i IMINT efter utdelningen – och är även efter utdelningen en av IMINTs största ägare.”

En av aktieägarna i PÄAB som genom överlåtelsen ökar sitt innehav i Imint är Henrik Sund, styrelseledamot i Imint. Sund får efter överlåtelsen ett innehav om 15.514 aktier i Imint genom sitt bolag H-sund Consulting.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Päab:

Björn Berg, VD Päab

E-post: Bjorn.berg@paab.se

IR-frågor Imint:

Jens Ålander, CFO Imint

E-post: jens.alander@vidhance.com

Telefon: 018-474 99 90         http://www.imint.se                                http://www.vidhance.com                                                

Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.


Se pressmeddelande

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo