Imint anställer Nils Hulth som Chief Product Officer

IMINT Image Intelligence AB (publ) meddelar att bolaget anställt Nils Hulth som ny Chief Product Officer. Nils kommer närmast från en tjänst som Chief Product Officer på Pricer AB, och påbörjar sin anställning vid Imint senast under juli 2022.

Imint förstärker sin ledningsgrupp och bolagets produktledningsfunktion genom att tillsätta rollen som Chief Product Officer, och har anställt Nils Hulth i den funktionen. Hulth är 50 år och bor i Uppsala, och har en lång karriär inom teknikbolag i många olika roller. De senaste sexton åren har Hulth arbetat för Pricer AB, med roller inom produktledning, utvecklingsledning och säljledning.

I samband med anställningen avyttrar vd Andreas Lifvendahl en mindre post om 3000 Imint-aktier till Nils Hulth i en affär utanför handelsplats. 

Lifvendahl kommenterade anställningen:

”Vi är väldigt nöjda att få Nils Hulth ombord i den här nya strategiska rollen. Det kommer att ge oss än mer kraft att fortsätta växa Imint som bolag. Nils har en mycket gedigen bakgrund och jag är övertygad att han kommer full med energi och kloka tankar för att ta oss vidare till nästa nivå.”

Denna information är sådan som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-12 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com
Telefon: 018-474 99 90


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo