Imint anställer Thomas Sporrong som Head of Business Development

IMINT Image Intelligence AB (Imint) meddelar att Thomas Sporrong anställts som Head of Business Development och tillträder tjänsten 1 februari 2019. Thomas Sporrong blir en del av bolagets ledningsgrupp och kommer att leda arbetet med att ta Imints produktfamilj Vidhance in i nya marknadssegment.

Thomas Sporrong har närmare 16 års erfarenhet från tekniska och kommersiella roller inom mjukvaruindustrin och kommer närmast från IAR Systems där han arbetat med strategisk säljutveckling. Under sin tid på IAR Systems har Thomas Sporrong varit försäljningschef och regionansvarig för EMEA-marknaden samt framgångsrikt arbetat med teknisk försäljning och ansvarat för att bygga upp och leda ett globalt team av Field Application Engineers (FAEs).

Thomas Sporrong har en magisterexamen inom datorvetenskap och en högskoleingejörsexamen inom elektronik, båda från Mälardalens högskola i Västerås. Thomas Sporrong har lång erfarenhet av internationella affärer och den kommersiella och tekniska komplexitet som möts i hårdvarunära mjukvara med stora globala företag som kunder och partners. Thomas Sporrong har även en gedigen förståelse för branschutmaningarna hos både mindre snabbväxande teknikbolag och större bolag samt en djup förankring i skalbar produktpaketering av mjukvara.

Bolagets ledningsgrupp utökas i och med Thomas Sporrongs anställning till fem personer, där sedan tidigare Andreas Lifvendahl (VD), Jens Ålander (Vice VD och CFO), Johan Svensson (Produktdirektör) och Jan Nyrén (Marknadsdirektör) återfinns.

Thomas Sporrong kommenterar:

”Imint har en otrolig potential att kunna bidra med ett stort värde inom många olika marknadssegment med sin världsledande mjukvara. Det är enormt inspirerande att få vara med att forma framtiden för ett snabbfotat och ambitiöst företag med stark teknik på en global och växande marknad.”

Andreas Lifvendahl, VD på Imint, tillägger:

“Den här rekryteringen är ypperligt lämpad för att bygga upp ett nytt affärsområde. När vi nu nått en så stark position inom smartphonemarknaden är tidpunkten rätt att ta vår grundteknologi och vårt varumärke till nya marknader. Med Thomas Sporrongs erfarenhet och kapacitet lägger vi de centrala bitarna på plats för att med starkt självförtroende växa vidare.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.comOm Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Läs som pdf

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo