Imint erhåller utvecklingsorder för wearables från stort bolag inom sociala medier

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag fått en projektutvecklingsbeställning från ett stort mjukvarubolag med inriktning mot sociala medier. Utvecklingsprojektet förväntas pågå under cirka ett år, varefter en produktlansering kan komma att ske. Slutprodukten är inom kategorin bärbar konsumentelektronik. Intäkter under utvecklingsfasen är måttliga, och förhandling om ett licensavtal pågår. Eventuella framtida licensintäkter kan i dagsläget inte uppskattas, men projektet innebär för Imint första kunden i segmentet för bärbar konsumentelektronik utanför smartphonemarknaden.

Kunden är huvudsakligen verksamt inom sociala medier med omfattande antal konsumentanvändare, men levererar också konsumentelektronik i vissa segment. Den planerade slutprodukten kommer att integrera kamerateknik, och utvecklingsprojektet innebär att Imint anpassar delar av sin Vidhance-mjukvara för att optimera funktioner såsom videostabilisering för kundens krav. Produktutveckling förväntas pågå under hela 2021, och en marknadslansering förväntas tidigast 2022. Förutom ett utvecklingsprojekt, pågår förhandlingar om ett licensavtal, som skulle ge Imint rätt att erhålla royalties på kundens slutkundsförsäljning av den nya produkten. På grund av osäkerhet i affären kan inte Imint uppskatta ett totalt affärsvärde, men påverkan på intäkter under 2021 kommer att vara ringa.

Andreas Lifvendahl, VD på Imint, kommenterar:

”Det är smickrande att ett stort bolag med starkt varumärke, valt Imint som partner för att säkerställa videokvalitet och prestanda i den planerade produkten. Det är också glädjande att vi tar steg vidare för att vinna kunder på marknaden utanför smartphones. Vi anar en trend där allt fler bärbara konsumentelektronikprodukter integrerar videofunktioner, och där har vi ett starkt tekniskt erbjudande.”

Denna information är sådan som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-17 08:28 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD IMINTImage Intelligence AB

Telefon: 018-474 99 90                         

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo