Imint förstärker ledningsgruppen

Imint Image Intelligence AB (Imint) utökar ledningsgruppen för att effektivare skala upp verksamheten. Företaget har idag utnämnt Jens Ålander som CFO/COO och förstärker därmed fokus på tillväxt och expansion.

Imint noterades på Aktietorget 16 december 2015 och genomförde nyligen en riktad nyemission för att ta till vara de möjligheter och utmaningar som Bolaget står inför. Som en följd av detta och i syfte att effektivt öka takten i bolagets expansionsplaner och förstärka företagsledningen, har Jens Ålander rekryterats som ny CFO/COO för Imint. Rekryteringen är i linje med Bolagets kommunicerade planer att anställa seniora ledningspersoner.

Jens Ålander kommer närmast från Ericsson där han haft en rad seniora och ledande finansroller såväl i Sverige som internationellt. Han har mer än 10 års erfarenhet från ett flertal finanspositioner utomlands, baserad i Italien, Turkiet och Dubai. Jens finansiella kunskap, ledaregenskaper, förståelse för processer samt långa internationella vana är just vad Imint behöver i detta viktiga utvecklingsskede.

–          Jag är väldigt glad att kunna knyta Jens Ålander till Imint då han kompletterar oss på ett utomordentligt sätt. Han kommer att förstärka och bredda Imints ledning genom sin långa erfarenhet från internationell verksamhet och med sin gedigna kompetens inom verksamhet- och ekonomistyrning. I det skede vi nu är som bolag, kommer Jens in i ett för oss idealiskt läge, då vi behöver rikta våra krafter och talanger än mer fokuserat, säger VD Andreas Lifvendahl.

–          Jag är glad och stolt över att få chansen att vara med och forma Imints framtid. Att gå från ett stort globalt företag till ett spännande och innovativt företag som Imint känns väldigt inspirerande. Det finns en stor potential i Imints ambition och affärsidé kring videofilmning i mobilen som tilltalar mig starkt, säger Jens Ålander.

Jens har arbetat med Imint sedan början av oktober och aktivt varit delaktig i nyemissionen som genomfördes i slutet av oktober. Nuvarande CFO, Hans Richter, som varit CFO på deltid sedan våren 2015, kvarstår som konsult till bolaget dock i en mer renodlad rådgivande roll. Hans Richter har mycket värdefull erfarenhet från mindre noterade bolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD Imint                                           

Telefon: 018-474 99 90                                                    

E-post: andreas.lifvendahl@imint.se                                 

http://www.imint.se   http://www.vidhance.com                                    

Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.


Se pressmeddelande

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo