Imint förstärker organisationen

Imint Image Intelligence AB (Imint) ökar fokus på Kina och anpassar sin organisation för att effektivare kunna skala upp verksamheten. Företaget har anställt en produktchef samtidigt som teknikchefen lämnar. Imint har även anlitat Katarina Bonde som strategisk rådgivare till styrelsen.

Imint noterades på Aktietorget 16 december 2015 och tog före det in kapital för att satsa på mobiltelefonimarknaden. Företaget ställer nu om organisationen för att komma närmare de nya kunderna och snabbare kunna skala upp verksamheten.

–          Vi befinner oss i en tillväxtfas och anpassar organisationen för att kunna växa snabbare. Förändringar sker både i Sverige men också med ett nytt fokus på Kina. säger Andreas Lifvendahl, VD.

Förstärkning av utvecklingsorganisationen

Ett antal organisationsförändringar genomförs i utvecklingsorganisationen på huvudkontoret i Uppsala.
Johan Svensson har anställts som ny produktchef för Vidhance Mobile. Johan Svensson har en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik från Umeå universitet och kommer närmast från GE Healthcare där han haft olika ledande utvecklingsroller samt expertroller inom optik och sensorteknik. Hans tekniska erfarenhet, ledaregenskaper, förståelse för större bolags processer samt kompetens inom foto- och video innebär stora fördelar i förhållande till kundernas och deras slutanvändares krav och önskemål.

–          Jag är glad och stolt över att få chansen att vara med och forma Imints framtid. Att gå från ett stort företag som GE till ett litet företag som Imint känns kontrastrikt och spännande. Det finns en stor potential i Imints ambition att förändra vad som kan göras med video i våra telefoner, säger Johan Svensson.

Utvecklingsteamet förstärks även med Patrik Malm som närmast kommer från Elekta Instruments AB där han har arbetat som mjukvaruutvecklare. Patrik Malm är doktor inom bildanalys från Uppsala universitet och har en civilingenjörsexamen från Linköpings universitet, utökad med ytterligare studier i datorvetenskap vid Uppsala universitet.

I samband med förändringarna har Simon Mika valt att lämna sin tjänst som teknikchef. Simon har varit anställd i Imint sedan 2008 och har varit teknikchef sedan 2012.

Rekryteringar på den kinesiska marknaden

Ett antal rekryteringsaktiviteter har påbörjats i syfte att utveckla verksamheten på den kinesiska smartphonemarknaden. Under januari månad har rekrytering av en försäljningschef för den kinesiska marknaden inletts. Försäljningschefen kommer att vara baserad i Shanghai. Ytterligare rekryteringar i Kina planeras, bland annat av support field engineers som kan bistå kinesiska kunder på plats.

För att ytterligare förstärka aktivitet och räckvidd i Asien har Imint även kontrakterat Mikko Alanko , en senior agent som får ansvar för affärsutveckling i Asien. Alanko har över femton års erfarenhet av försäljning och affärsutveckling inom mjukvarulicensiering för liknande bolag i Asien och tillför ett starkt kontaktnät inom software imaging.

Utveckling av den strategiska ledningen

Den strategiska ledningen av Imint förstärks också genom att Katarina Bonde kommer att bistå styrelsen som rådgivare.Katarina är idag styrelseledamot i bl a Fingerprint Cards, Micro Systemation AB, Mycronic AB, Sjätte AP-fonden och styrelseordförande i Propellerhead Software. Förutom dessa och andra engagemang i Sverige, har Katarina också betydande kontakter och engagemang i Silicon Valley-området och andra delar av det amerikanska näringslivet. Hon har haft roller som VD, Styrelseordförande, VP of Sales för flera riskkapitalfinansierade företag i Seattle från 1992 till 2004.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Imint:                                                                                                                             

Andreas Lifvendahl, VD Imint
Telefon: 018-474 99 90
E-post: andreas.lifvendahl@imint.se                                                 

http://www.imint.se     http://www.vidhance.com                                                  

Om Imint:
Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.


Se pressmeddelande

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo