IMINT Image Intelligence AB publicerar årsredovisningen för 2022

IMINT Image Intelligence AB har publicerat årsredovisningen för 2022 på bolagets hemsida.

Årsredovisningen finns tillgänglig på https://weareimint.com/investor-relations/reports-presentations/ där den kan skrivas ut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 700 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

IMINT Image Intelligence AB ÅR 2022 – FINAL

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo