Imint Image Intelligence och Kontigo Care inleder forskningssamarbete

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” och/eller ”Bolaget”) och Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”, tillsammans ”Parterna”) offentliggör idag att Parterna har tecknat ett avtal avseende utveckling, integration och anpassning av Imints befintliga mjukvara för bildbaserad mätteknik, gentemot Kontigo Cares avancerade eHälso-plattform, Previct®. Avtalet syftar till konceptverifiering och inledande tester av hur man via avancerad ögonmonitorering, bildbearbetning och dataanalys i realtid kan detektera den påverkan som rusgivande stimulantia ger på ögats iris. Kontigo Care är beställande part och Imint är utförande part. 

Ordervärdet för denna inledande insats är beräknat upp till 400 tkr och uppdraget är planerat att vara klart under det första kvartalet 2018. 

Avtalet innebär att Imint kommer att integrera och anpassa delar av sin mjukvaruplattform Vidhance®, samt utveckla en ny typ av bildbaserad mätmetod för att detektera den påverkan som rusgivande stimulantia ger på ögats iris. Kontigo Care kommer att arbeta med att förbereda integrationen av Imints algoritm-output med Kontigo Cares avancerade eHälso-plattform Previct®, samt utvärdera möjligheterna för vidare dataanalys och prediktion av beteendemönster. 

Om det initiala utvecklingsprojektet uppnår goda resultat så har parterna förhoppningar om att under första halvåret 2018 kunna gå vidare i en fördjupad diskussion runt ett färdigställande och en kommersialisering av en teknisk lösning. Målsättningen är att Imint i sådana fall blir mjukvaruleverantör till Kontigo Care under ett långsiktigt licensavtal.

Andreas Lifvendahl, VD på Imint kommenterar:

”Vi är stolta att få förtroendet och möjligheten att visa att vår mjukvara kan användas i andra branscher än konsumentmarknaden. Den gemensamma målsättningen med Kontigo Care är att uppnå de högt satta kraven, och att kundens lösningskoncept därmed kan valideras i efterföljande tester. Vår målsättning är givetvis att leverera en högkvalitativ och välfungerade lösning för Kontigo Care. Vi har tidigare kommunicerat att Imints huvudfokus är smartphonebranschen, men även att vi har utforskat nya områden där våra lösningar kan användas. Det här är ett första steg i arbetet med att bredda vår marknad”.

Henrik Nordlindh, VD på Kontigo Care kommenterar:

“Vi är mycket glada över detta samarbete med Imint. Kombinationen av Imints och vår teknologi representerar en mycket spännande disruptiv potential att kunna detektera, förutspå och reducera bruket och skadeverkningarna av ett antal rusgivande stimulantia bortom våra nuvarande fokusområden alkohol och hasardspel. Vår förhoppning är att detta samarbete kommer att ge oss ett gott beslutsunderlag inför ett eventuellt framtida beslut om en strategisk breddning av vår Previct-plattform och vi ser också fram emot att i praktiskt arbete etablera en god relation med ett, som vi, mycket innovativt Uppsalabolag”, avslutar Henrik Nordlindh.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD Imint Image Intelligence AB (publ)                                 

Telefon: 018-474 99 90                         

Henrik Nordlindh, VD Kontigo Care AB (publ)

Telefon: 46 (0)18 410 88 80.

IR och pressfrågor Imint:

Jens Ålander, CFO Imint

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

För mer information om Imint, vänligen besök http://www.imint.se 

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017 kl 08.30 CET.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. Imints aktie handlas på Aktietorget under kortnamnet IMINT. Bolagets Certified Advisor är Redeye AB.

Om Kontigo Care AB (publ)

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets avancerade eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

Läs som pdf

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo