Imint kommenterar insynshandel

Imint Image Intelligence AB (Imint) inrättade 2018 ett personaloptionsprogram (program V), med totalt 308 000 optioner som erbjudits till anställda. Optionsprogrammet är öppet för aktieteckning fram till och med den 30 maj 2021. Imint vill informera om insynshandel i samband med att optionsprogrammet utnyttjas och att insynspersoner avser öka sina aktieinnehav i bolaget.

Imint emitterade under 2018 440,000 optioner, varav 308,000 optioner erbjöds personal och ledning i form av ett personaloptionsprogram. En personaloption kan utnyttjas under perioden 1 mars 2021–30 maj 2021, och ger optionsinnehavaren rätt att köpa en aktie för 28,37 kronor per option. Imints ledningsgrupp, bestående av vd Andreas Lifvendahl, försäljningschef Thomas Sporrong, marknadschef Jan Nyrén och CTO Johan Svensson är alla insynspersoner, och har under perioden 7 april 2021–7 maj 2021 varit förhindrade att teckna aktier enligt optionsprogrammet till följd av regler kring tyst period inför kvartalsrapport. Personaloptionsprogrammet faller inte inom kategorin kvalificerat optionsprogram och om aktier tecknas vid ett högre marknadspris på aktien än teckningskursen, uppstår en direkt skatteplikt på förmånsvärdet.

Av privatekonomiska skäl (som förmånsbeskattning och likvid för aktieteckning) förutskickas att Imints ledning, i olika utsträckning och vid olika tillfällen under kommande veckor, kommer att rapportera insynshandel som både rör ökat aktieinnehav genom utnyttjande av personaloptioner, samt minskat aktieinnehav genom försäljning. Samtliga i Imints ledning har dock för avsikt att till följd av optionsprogrammet öka sina nettoinnehav av aktier i Imint.

Andreas Lifvendahl, vd, kommenterade:

”Det är glädjande att se den senaste tidens positiva utveckling av Imints marknadsvärde, och att vårt personaloptionsprogram från 2018 i dagsläget är in the money. Då alla i Imints ledningsgrupp är insynspersoner som rapporterar insynshandel till Finansinspektionen, förutspår vi en period med ett flertal inrapporterade transaktioner. Då detta kan riskera att skicka oklara signaler till aktiemarknaden, vill vi berätta om bakgrunden. Samtliga i Imints ledning har stor tilltro till Imints fortsatta goda förutsättningar, och kommer som en följd av optionsprogrammet öka sina innehav i Imint. Förutsättningarna och metoderna för detta är individuella, men vårt fokus att ta Imint vidare och framåt är gemensamt.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD IMINTImage Intelligence AB

Telefon: 018-474 99 90                         

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo