Imint kommenterar insynshandel

IMINT Image Intelligence AB (Imint) vill informera om insynshandel i samband med att styrelseledamoten Öjvind Norberg minskar sitt innehav.

Öjvind Norberg har sedan drygt 15 år tillbaka varit den största privata delägaren i bolaget. Då Öjvind sedan ett antal år är pensionerad så finns det en önskan om att delvis trappa ner engagemanget. Öjvind har av denna anledning sålt en mindre del av sina Imint-aktier.

Öjvind Norberg kommenterar:

"Anledningen till att jag sålt av en mindre del av mina Imint-aktier är helt enkelt att jag sedan sju år tillbaka är pensionerad och nu vill satsa mer på min fritid och min familj. Jag har sedan drygt 15 år tillbaka, sedan bolaget grundades 2007, varit den största privata delägaren i bolaget. Jag tror fortsatt mycket på bolagets innovativa framtid – och jag är fortfarande en av de allra största privata delägarna."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ekerling, Styrelseordförande IMINT Image Intelligence AB (publ)    

E-post: peter@ekerling.se


Om IMINT Image Intelligence AB (publ)

IMINT Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo