Imint kommenterar mediauppgifter om ”drönar-dom” i Högsta förvaltningsdomstolen

IMINT Image Intelligence AB (”Imint”), företaget bakom Vidhance, har förekommit i ett antal tidningsartiklar som spekulerar om vilka företag som kan påverkas av Högsta förvaltningsdomstolens uppmärksammade domar om foto- och videoupptagning med drönare. Imint gör bedömningen att domarna har ingen, till betydelselös, inverkan på verksamheten.

Media har på många håll uppmärksammat Högsta förvaltningsdomstolens dom om fotografering med drönare. Domen fastslår att en obemannad flygfarkost (UAS) med kamera är att jämställa med en övervakningskamera, och att drönar-fotografering därmed blir tillståndspliktigt. Imint har listats som ett av företagen som kan komma att påverkas av domen, bland annat i en artikel Dagens Industri den 24 oktober 2016, som sedan refererats i andra artiklar.

Imint gör bedömningen att domstolens beslut inte alls, eller i mycket liten grad, påverkar Imints verksamhet. Imints historiska bakgrund med leveranser av mjukvara till UAS-marknaden har varit huvudsakligen militära system, och på en exportmarknad. Imints huvudfokus är sedan 2014 smartphone-marknaden, som inte berörs av domarna. Viktigast för Imints bedömning är dock att bolaget riktar sig till en global marknad, och att därför regeländringar och lagtolkningar för enskilda (och i jämförelse små marknader som den svenska) har nära oväsentlig betydelse för bolaget, även på lång sikt. Imint gör sammanfattningsvis bedömningen att under överskådlig tid, och med nu liggande affärsplan, så har domstolens beslut ingen påverkan på plan eller verksamhet.

Imint ställer sig dock huvudsakligen bakom den kritik som branchen riktat mot domstolens beslut, och instämmer i branschens analys av de negativa konsekvenserna detta kan få för industrin, och på sikt för Sverige. VD Andreas Lifvendahl kommenterar:

”Även om beslutet inte direkt berör oss, så känner vi sympati med tidigare ’branschkollegor’ och hoppas på en översyn av regelverket från lagstiftarens sida. Det finns många innovativa företag verksamma inom drönar-branschen, och mångt fler användningsområden för denna nya teknik än ren kameraövervakning. Det vore olyckligt om Sverige nu förlorar ett teknikförsprång på en spännande tillväxtmarknad.” 

# # #

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD Imint AB
E-post: andreas.lifvendahl@imint.se 

http://www.vidhance.com 

# # #


Se nyhetsbrevet

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo