Imint offentliggör finansiella mål för 2025

IMINT Image Intelligence AB (publ) meddelar att bolaget från och med verksamhetsåret 2023 kommer redovisa verksamheten i två affärsområden, och offentliggör finansiella mål för båda affärsområdena.

Imint har under året successivt ökat investeringar riktat mot andra marknadssegment än konsumentelektronik och smartphones. För att ytterligare öka både fokus internt i verksamheten och för att öka tydlighet till marknaden, så kommer bolaget att från och med 2023 att redovisa verksamheten i två affärsområden; ett för konsumentmarknaden (Consumer) och ett för professionella användare (Professional). Bolaget offentliggör också finansiella mål enligt:

  • Consumer ska vara kassainbringande och under åren 2023-2025 långsiktigt och uthålligt ha en EBIT-marginal om minst 30%.
  • Professional ska vid utgången av 2025 utgöra 50% av Imints totala omsättning och då ha en EBIT-marginal om minst 30%.

Imints vd Andreas Lifvendahl kommenterade inrättandet av två affärsområden och de finansiella målen:

”Sedan 2015, har Imints huvudsakliga fokus legat på smartphonemarknaden, och den verksamheten kommer från och med 2023 att ingå i affärsområdet Consumer. Imint förblir ett tillväxtbolag, och vi tror att de industriella marknaderna kommer att vara den huvudsakliga drivkraften bakom framtida uthålliga tillväxt. Värde- och betalningskedjor skiljer sig stort mot konsumentmarknaden, och vi prioriterar vertikaler med hög grad av prenumerationsmodeller för betalning. Både affärs- och produktlivscykler är längre, så det är en långsiktig investering, och vi bygger längre intäktshorisonter. Nu grenar sig stigen. Vidhance ska nu inte bara förgylla vardagen för ungefär 800 miljoner smartphoneanvändare, utan göra riktig verksamhetsnytta och kanske även patientnytta.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD IMINTImage Intelligence AB

Telefon: 018-474 99 90                         

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com


Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo