Imint presenterar bokslutskommunikén för 2017 och ger en bolagsuppdatering via webcast

Imint Image Intelligence AB (publ) meddelar idag att bolaget presenterar sin bokslutskommuniké för 2017, den 23 februari. Bokslutskommunikén omfattar en generell uppdatering om bolaget samt de finansiella resultaten. 

Imints VD, Andreas Lifvendahl och Imints CFO och COO, Jens Ålander, kommer presentera bolagets finansiella resultat och den senaste utvecklingen i bolaget på fredag den 23 februari kl. 11.00. Med på plats finns Redeyes redaktör Eddie Palmgren.

Den websända presentationen kan följas på https://www.redeye.se/live/imint-q4-2017

Frågor till bolaget kan, innan och under livesändningen, ställas via frågeformuläret på sidan för livesändingen, e-mail eller tweets till:

E-mail adress: questions@redeye.se

Twitter:  @Redeye_ ; @vidhance

Presentationen kommer i efterhand att finnas tillgänglig på Bolagets sida på Redeye Universe: https://www.redeye.se/company/imint-image-intelligence

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. Imints aktie handlas på Aktietorget under kortnamnet IMINT. Bolagets Certified Advisor är Redeye AB.

http://www.weareimint.com

Läs som PDF.

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo