Imint presenterar bokslutskommunikén för 2020 och ger en bolagsuppdatering via webcast

Imint Image Intelligence AB (publ) meddelar idag att bolaget presenterar sin bokslutskommuniké för 2020 och delårsrapport för det fjärde kvartalet 2020, klockan 13.00 den 23 februari 2021. Presentationen omfattar en generell uppdatering om bolaget samt de finansiella resultaten.

Imints VD Andreas Lifvendahl presenterar bolagets finansiella resultat och den senaste utvecklingen i bolaget på tisdagen den 23 februari, klockan 13. Med på plats finns Redeyes Johan Ekström som moderator. Notera att tiden för webcast är på eftermiddagen, till skillnad från tidigare webcasts för finansiella rapporter.

Anmälan för att delta i den livesända webcasten kan göras på: https://www.lyyti.fi/reg/Live_Q_Imint_den_23_feb_2125

Den websända presentationen kan följas på: https://www.redeye.se/events/803795/live-q-imint-feb-23rd

Frågor till bolaget kan, innan och under livesändningen, ställas via frågeformuläret på sidan för livesändningen, e-mail eller tweets till:

E-mail adress: questions@redeye.se

Twitter:  @Redeye_ ; @vidhance

Presentationen kommer i efterhand att finnas tillgänglig på Bolagets sida på Redeye Universe: https://www.redeye.se/company/imint-image-intelligence

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD IMINTImage Intelligence AB

Telefon: 018-474 99 90                         

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com


Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt företrädesvis konsumentmarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

http://www.imint.se     http://www.vidhance.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo