Imint presenterar delårsrapport för 1:a kvartalet 2021 och ger en bolagsuppdatering via webcast

Imint Image Intelligence AB (publ) meddelar idag att bolaget presenterar sin delårsrapport för det första kvartalet 2021 klockan 10.00 den 7 maj 2021. Presentationen omfattar en generell uppdatering om bolaget samt de finansiella resultaten. I samband med presentationen ges också möjlighet att ställa frågor till bolagets vd Andreas Lifvendahl.

Imints vd Andreas Lifvendahl presenterar bolagets finansiella resultat och den senaste utvecklingen i bolaget på fredagen den 7 maj, klockan 10 i en live webcast i samarbete med Redeye. Med på plats finns Redeyes Johan Ekström som moderator.

Måndagen den 10 maj håller bolaget ordinarie årsstämma. På grund av pandemi och rådande restriktioner, hålls stämman enbart digitalt och med poströstningsförfarande. Intresserade aktieägare uppmanas därför att använda sig av frågestunden i anslutning till webcasten den 7 maj för att ställa frågor till Bolaget eftersom den möjligheten inte kommer att ges i anslutning till årsstämman.

Länk till livesändningen:

https://www.redeye.se/events/810464/live-q-imint-image-intelligence        

Anmälningslänk, för att få information och påminnelse om sändningen:

https://www.lyyti.in/Live_Q_IMINT_Image_Intelligence_6877

Frågor till bolaget kan, innan och under livesändningen, ställas via frågeformuläret på sidan för livesändningen, e-mail eller tweets till:

E-mail adress: questions@redeye.se

Twitter:  @Redeye_ ; @vidhance

Presentationen kommer i efterhand att finnas tillgänglig på Bolagets sida på Redeye Universe: https://www.redeye.se/company/imint-image-intelligence

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD IMINTImage Intelligence AB

Telefon: 018-474 99 90                         

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo