Imint presenterar delårsrapport för 2:a kvartalet 2021 och ger en bolagsuppdatering via webcast

Imint Image Intelligence AB (publ) meddelar idag att bolaget presenterar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2021 klockan 10.00 den 20 augusti 2021. Presentationen omfattar en generell uppdatering om bolaget samt de finansiella resultaten. I samband med presentationen ges också möjlighet att ställa frågor till bolagets vd Andreas Lifvendahl.

Imints vd Andreas Lifvendahl presenterar bolagets finansiella resultat och den senaste utvecklingen i bolaget på fredagen den 20 augusti klockan 10.

Länk till livesändningen:

https://www.redeye.se/events/816684/live-q-imint          

Anmälningslänk, för att få information och påminnelse om sändningen:

https://www.lyyti.in/Live_Q_IMINT_7848

Frågor till bolaget kan, innan och under livesändningen, ställas via frågeformuläret på sidan för livesändningen, e-mail eller tweets till:

E-mail adress: questions@redeye.se

Twitter:  @Redeye_ ; @vidhance

Presentationen kommer i efterhand att finnas tillgänglig på Bolagets sida på Redeye Universe: https://www.redeye.se/company/imint-image-intelligence samt på Imints hemsida https://weareimint.com/investor-relations/reports-presentations/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD IMINTImage Intelligence AB

Telefon: 018-474 99 90                         

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com


Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt företrädesvis konsumentmarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

http://www.weareimint.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo