Imint presenterar delårsrapporten för kvartal 1 2017 och ger en bolagsuppdatering via webcast

Imint Image Intelligence AB meddelar idag att bolaget presenterar sin delårsrapport för kvartal 1 2017, den 28 april. Kvartalsrapporten omfattar en generell uppdatering om bolaget samt de finansiella resultaten. 

Imints VD, Andreas Livfendahl och Imints CFO/COO, Jens Ålander, kommer presentera bolagets finansiella resultat och den senaste utvecklingen i bolaget på fredag den 28 april kl. 10.00. Den websända presentationen kan följas på http://www.redeye.se/liveimint.

Q&A från föregående webcast den 24 februari, finns nu tillgänglig på Imints hemsida; http://www.imint.se/faq.

Frågor till bolaget kan, innan och under livesändningen, ställas via e-mail eller tweets till nedanstående e-mail eller twitter adress:

E-mail adress: questions@redeye.se

Twitter:  @Redeye_ ; @vidhance

Presentationen kommer i efterhand att finnas tillgänglig på Bolagets sida på Redeye Universe: http://beta.redeye.se/company/imint-image-intelligence

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, CFO Imint

E-post: jens.alander@vidhance.com

Telefon: 018-474 99 90                                     


Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt företrädesvis konsumentmarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

http://www.imint.se     http://www.vidhance.com

Läs som pdf

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo