Imint presenterar delårsrapporten för kvartal 3 2020 och ger en bolagsuppdatering via webcast

Imint Image Intelligence AB (publ) meddelar idag att bolaget presenterar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2020, klockan 14.00 den 20 november 2020. Presentationen omfattar en generell uppdatering om bolaget samt de finansiella resultaten.

Imints VD Andreas Lifvendahl presenterar bolagets finansiella resultat och den senaste utvecklingen i bolaget på fredagen den 20 november, klockan 14. Med på plats finns Redeyes Johan Ekström som moderator. Notera att tiden för webcast är på eftermiddagen, till skillnad från tidigare webcasts för finansiella rapporter.

Den websända presentationen kan följas på https://www.redeye.se/events/798681/imint-live-q-presentation-och-qa-2 .

Frågor till bolaget kan, innan och under livesändningen, ställas via frågeformuläret på sidan för livesändningen, e-mail eller tweets till:

E-mail adress: questions@redeye.se

Twitter:  @Redeye_ ; @vidhance

Presentationen kommer i efterhand att finnas tillgänglig på Bolagets sida på Redeye Universe: https://www.redeye.se/company/imint-image-intelligence

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD IMINTImage Intelligence AB

Telefon: 018-474 99 90                         

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com


Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo