Imint sluter avtal med JetLive

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett licens- och supportavtal med Beijing Huibo Technology Co., Ltd. ett kinesiskt bolag bakom smartphonevarumärket JetLive.  

JetLive är en nykomling på den kinesiska marknaden, med specifikt fokus på live streaming och social media. Avtalet ger kunden möjligheten att inkludera Vidhance Video Stabilization och Vidhance Live Auto Zoom i kommande smartphones. Licensrätten löper under 3 år från första produktlansering som innehåller Vidhance mjukvara och avtalet innefattar också integration, support och underhåll.

Då avtalet löper tillsvidare och baseras på antalet levererade enheter från kunden, vilket är utanför Imints kontroll, så kan ett kvantifierbart ordervärde ej anges. På grund av sekretesskäl så kan Imint inte ge fler detaljer kring kundens produktplaner. Mer information kan komma att offentliggöras i samband med kundens kommande produktlanseringar.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Vi är oerhört nöjda med att vinna ännu ett avtal med en ny kinesisk kund. Sedan våren 2016 har vi lyckats förvärva sex viktiga kunder på vår huvudmarknad, allt från de tre största till några av de mindre spelarna med tillväxtpotential. Det är ett tydligt bevis att vi har etablerat oss som den viktigaste leverantören av videolösningar på den största smartphonemarknaden. Särskilt glädjande är att JetLive, med sitt fokus på live streaming och social media, även väljer vår Vidhance Live Auto Zoom lösning.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. Imints aktie handlas på Aktietorget under kortnamnet IMINT.

http://www.weareimint.com

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo