Imint tecknar 3-årigt licensavtal med kund i Asien

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett licens- och supportavtal för Vidhance mjukvara med ett stort Taiwanesiskt bolag inom kontraktstillverkning av elektronik. Avtalet har ingåtts med ett helägt dotterbolag.

Avtalet ger kunden möjligheten att inkludera Vidhance Video Stabilization, Vidhance Live Auto Zoom och ytterligare funktioner i Vidhance portföljen i kommande smartphones som produceras av kunden. Avtalet löper under tre år och innefattar förutom licensrätter även support och underhåll.

Då intäkter från avtalet till stor del baseras på antalet levererade enheter från kunden, vilket är utanför Imints kontroll, så kan inte ett kvantifierbart ordervärde anges. På grund av sekretesskäl så kan Imint inte ge fler detaljer kring kunden eller kundens planerade produkter. Mer information kan komma att offentliggöras i samband med kundens kommande produktlanseringar.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Det är med stor tillfredsställelse vi har fått förtroende från ytterligare en av Asiens elektronikjättar. Målsättningen är att bidra till skapandet av innovativa smartphones med nya användarfokuserade kamerafunktioner, vilket ligger helt i linje med vår strategi för produktutveckling och marknadspositionering. Det är ytterligare ett fint bevis på att vår teknik är attraktiv.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. Imints aktie handlas på Spotlight under kortnamnet IMINT. 

http://www.weareimint.com

Se pressmeddelande

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo