Imint Tecknar avtal med ny kinesisk smartphone-uppstickare och implementerar produkten Vidhance Video Stabilization Gen 4 med tillägg

UPPSALA, Sverige, 2 mars, 2023 — IMINT Image Intelligence AB (“Imint”), ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror, meddelar idag att man har ingått ett avtal med en ny kinesisk smartphonetillverkare för implementation av bland annat Vidhance Video Stabilization Gen 4.

Avtalet gäller över 3 år och inkluderar Vidhance Video Stabilization Generation 4 och ytterligare produkter för videoförbättring, samt support och underhåll.

På grund av avtalssekretess så kan varken kundens namn eller kontraktsvärde anges. Mer detaljer kan komma att presenteras i samband med att kunden lanserat sina produkter, vilket är planerat under 2023.

For more information, please contact:

Jan Nyrén, Marketing Director IMINT Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jan.nyren@vidhance.com


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 700 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo