Imint tecknar licensavtal för AR-glasögon med amerikanskt bolag

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett licens- och underhållsavtal med ett mindre, snabbväxande amerikanskt bolag. Avtalet ger kunden rätt att inkludera funktioner ur produktfamiljen Vidhance i kundens produkter för smarta glasögon. Ordervärdet är begränsat, men representerar ett nytt marknadssegment för Imint inom industriell AR-teknik.

Kunden utvecklar och levererar produkter för industriella tillämpningar, med särskilt fokus på arbete i krävande miljöer, och stödjer utvecklings- och underhållsuppdrag på distans. Kunden är ett mindre bolag, men med god tillväxt. Imint bedömer att marknaden för den här typen av produkter som stödjer servicearbete på distans har god tillväxtpotential, inte minst med de resebegränsningar som är en följd av covid-19-pandemin. Licensavtalet bygger på produktlivscykellicenser, och licenspriset påverkas också av vilka funktioner ur Vidhance-portföljen som integreras i kundens produkt. Avtalet täcker även licensiering av Vidhance SDK och teknisk support. Produkter med Vidhance integrerat är planerade att lanseras under 2021.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

Som vi tidigare kommunicerat fortsätter vi att växa i marknader även utanför smartphones. Den här kunden representerar en marknad inom smarta industrilösningar för service och underhåll som ligger rätt i tiden. Behovet av högkvalitativ video vid krävande arbete med distansstöd är tydligt.

Denna information är sådan som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-13 12:27 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD IMINTImage Intelligence AB

Telefon: 018-474 99 90                         

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo