Imint tecknar licensavtal för smartphones med europeisk kund

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett licensavtal med en europeisk kund. Avtalet som löper på tre år, ger kunden rätt att inkludera Vidhance videoförbättringsmjukvara i kommande produktlanseringar.

Kunden har sitt säte i Europa, och utvecklar och säljer konsumentelektronikprodukter inom nischen för sport- och utomhusaktivitet. Licensavtalet täcker i första steget en kommande smartphone-produkt. Avtalet löper under tre år och innefattar också betalningar för integrationsverktyg (Software Development Kit), support och underhåll.

Licensavtalet bygger på royalties på sålda enheter, där en viss volym betalas i förskott. Imint gör bedömningen att totala intäkter kommer att vara en relativt liten del av bolagets totala intäkter. På grund av sekretess kan kunden i dagsläget inte namnges. Förhoppningen är att kundens produkt med Vidhance integrerat kommer att lanseras under andra halvåret 2021.

Andreas Lifvendahl, vd, kommenterade:

Det är glädjande att europeiska bolag fortsatt kan utveckla konsumentelektronik i intressanta nischer. Kundens fokusering på sport och action-marknader passar väldigt väl in på styrkorna i Vidhance-portföljen, och det ska bli spännande att se hur marknaden tar emot den kommande produkten.”

Denna information är sådan som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-04 13:35 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD IMINTImage Intelligence AB

Telefon: 018-474 99 90                         

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo