Imint tecknar licensavtal med en ny amerikansk smartphonetillverkare

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett licensavtal för mjukvaran Vidhance med en mindre smartphonetillverkare med säte i USA. Avtalet som löper på fyra år ger kunden rätt att inkludera ett flertal funktioner i Vidhance-produktfamiljen i kommande Androidbaserade produktlanseringar.

Kunden är en relativt ny aktör på smartphonemarknaden, men har en starkt etablerad position i den industrivertikal som den huvudsakligen är verksam i. Kundens lansering ligger en bit in i framtiden och produkten kommer att profileras med spetsteknologi inom kamerateknik. Licensavtalet omfattar ett flertal olika Vidhance-funktioner. På grund av omfattande sekretessförbindelser kan Imint inte ge ytterligare information om kunden eller de Vidhance-funktioner som licensavtalet reglerar.

Då intäkter från avtalet till stor del baseras på antalet levererade enheter från kunden, vilket är utanför Imints kontroll, så kan inte ett kvantifierbart ordervärde anges. En mindre intäkt för licensiering av verktyg och teknisk support kommer erhållas innan kundens produktlansering. På grund av sekretesskäl så kan Imint inte ge fler detaljer kring kunden eller kundens planerade produkter. Mer information kan komma att offentliggöras i samband med kundens kommande produktlanseringar.

För tydlighets skull, är detta en annan kund än den som Imint kommunicerade i ett pressmeddelande den 7 maj 2019.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”På kort tid har vi skrivit licensavtal för Vidhance med två amerikanska bolag. Det är en glädjande utveckling då vi ytterligare förstärker vår globala närvaro. Därtill är denna kund intressant då ambitionsnivån för kamerafunktionalitet är mycket hög och en stor del av Vidhance-portföljen täcks i avtalet. Avtalet är också en bekräftelse på att vår investering i att utveckla Vidhance SDK är rätt, då en stor del av integrationsarbetet kommer att utföras av kunden själv. Det är ett bra kvitto på att vår väg mot ökad skalbarhet fungerar.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo