Imint tecknar licensavtal med Fujitsu Connected Technologies

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett licensavtal med Fujitsu Connected Technologies Ltd. Avtalet löper på tre år, och ger Fujitsu rätt att inkludera funktioner från produktplattformen Vidhance i kommande smartphone-produkter. Avtalet omfattar även tjänster för integration, support och underhåll.

Fujitsu Connected Technologies Ltd. är ett större japanskt teknikbolag med bred produktportfölj varav mobiltelefoner är en del av erbjudandet. Fujitsu adresserar i första hand den inhemska marknaden för smartphones. Då avtalet löper tillsvidare och bygger på antalet levererade enheter från kunden, vilket är utanför Imints kontroll, så kan Imint inte ange ett kvantifierbart ordervärde. Imint bedömer att avtalet kommer generera successivt ökade intäkter för bolaget efter det att den första produkten med Vidhance har lanserats. På grund av sekretesskäl så kan Imint inte ge fler detaljer kring kundens produktplaner. Mer information kan eventuellt komma att offentliggöras i samband med kundens kommande produktlanseringar.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Vi är givetvis mycket stolta över att ha vunnit förtroende från Fujitsu Connected Technolgoies president Katsumi Takada – vår andra japanska kund. Tröskeln in på den japanska marknaden är hög, med högt ställda krav och förväntningar. Samarbeten med japanska kunder för ofta med sig möjligheten att succesivt växa affärens omfattning, allt eftersom vi bevisar att vi lever upp till förväntningarna. De förhoppningarna är högst aktuella med Fujitsu, som förutom smartphones, har tekniskt ledarskap inom områden som kan bli intressanta för oss i framtiden.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. Imints aktie handlas på Aktietorget under kortnamnet IMINT. Bolagets Certified Advisor är Redeye AB.

http://www.weareimint.com

Läs som pdf

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo