Imint tecknar licensavtal med global smartphoneleverantör

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett licensavtal för mjukvaran Vidhance med ett europeiskt smartphoneföretag. Avtalet som initialt löper på tre år ger kunden rätt att inkludera Vidhance videoförbättringsmjukvara i kommande produktlanseringar. Kunden är globalt väletablerad under ett starkt varumärke.

På grund av omfattande sekretessförbindelser kan Imint inte ge mer information om kunden eller de Vidhance-funktioner som licensavtalet reglerar. Kontraktet rör huvudsakligen funktionalitet från produktgruppen videostabilisering, där Imint har en marknadsledande position. Imints förhoppning är att kunden kan komma att lansera de första produkterna med Vidhance under andra halvan av 2019. 

Då intäkter från avtalet till stor del baseras på antalet levererade enheter från kunden, vilket är utanför Imints kontroll, så kan inte ett kvantifierbart ordervärde anges.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Det är med stolthet vi kan konstatera att vi vunnit ännu ett viktigt avtal. Vi har stor tillförsikt att denna kundrelation kommer att bli givande för båda parter. Kunden har förutom ett välkänt och starkt varumärke, även höga ambitioner för telefonernas kamerafunktionalitet, vilket ligger helt i linje med vår egen strävan.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2019.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo