Imint tecknar licensavtal med global smartphonetillverkare

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett licensavtal för mjukvaran Vidhance med ett stort konsumentelektronikbolag med huvudkontor i Kina. Avtalet som initialt löper på tre år ger kunden rätt att inkludera Vidhance videostabilisering i kommande produktlanseringar. Kunden är globalt väletablerad under sitt eget varumärke och har även en stark position på den amerikanska marknaden under ett annat varumärke.

På grund av omfattande sekretessförbindelser kan Imint inte ge mer information om kunden eller de Vidhance-funktioner som licensavtalet reglerar. Kontraktet rör huvudsakligen funktionalitet från produktgruppen videostabilisering, där Imint har en marknadsledande position. Imints förhoppning är att kunden kan komma att lansera de första produkterna med Vidhance under innevarande kvartal 2019.

Då avtalet löper tillsvidare och intäkterna huvudsakligen baseras på royalties på antalet levererade enheter från kunden som inkluderar Imints mjukvara, vilket är utanför Imints kontroll, så kan Imint inte ange ett kvantifierbart ordervärde.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Det är glädjande att vi fortsätter stärka greppet om smartphonemarknaden. Det är extra tillfredsställande att kunden har en etablerad marknadsposition och har ett välkänt varumärke på den amerikanska marknaden, vilket ytterligare förstärker Vidhance som en globalt ledande mjukvarulösning för videoförbättring för smartphones.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019.


Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt företrädesvis konsumentmarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

http://www.imint.se     http://www.vidhance.com

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo