Imint tecknar licensavtal med Hytera Communications

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett licensavtal med det globalt verksamma kommunikationsbolaget Hytera. Avtalet ger kunden rätt att inkludera Vidhance mjukvara i kommande produktlanseringar av kroppsburna kameror.

Avtalet, som är det första för Imint i detta segment, ger Hytera möjligheten att integrera Vidhance i sina videokameraprodukter. Hytera Communications Corp. Ltd. har en omfattande produktportfölj inom kommunikations- och videokamerautrustning framförallt inriktat på professionella marknader, såsom blåljuspersonal. De funktioner av Vidhance som inkluderats är huvudsakligen förbättring av videoinspelningar i realtid, som till exempel videostabilisering och reduktion av rörelseoskärpa. Avtalet löper på tre år, och Imint uppskattar totala ordervärdet till 0,7 – 1,4 mkr. Ordervärdet beror på antalet produkter Vidhance integreras i under avtalstiden samt vilka Vidhance-funktioner som ingår.

Marknaden för kroppsburna kameror förväntas växa då den underliggande drivkraften är behovet hos blåljuspersonal att öka säkerhet, transparens och bevisupptagning under fältarbete. Den nya kunden representerar en slutanvändarmarknad med betydligt längre produktlivscykler än konsumentmarknaden för smarta telefoner, där Imint har en stark marknadsposition i dagsläget.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Det är tillfredsställande att kunna offentliggöra ett nytt avtal med en stor kund utanför konsumentmarknaden för smarta telefoner. Vi har tidigare meddelat att arbetet med att hitta nya marknader för Vidhance fortskrider med ambitionen att vinna de första affärerna under slutet av 2019. Även om det arbetet hittills skett i mindre skala, ger det oss tillförsikt att fortsätta accelerationen. Behoven av förbättrad video från rörliga kameror kommer vi att se mer av från många olika marknadsvertikaler.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2019.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo