Imint tecknar licensavtal med kinesisk smartphonetillverkare

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett licensavtal med ett kinesiskt smartphoneföretag. Avtalet som initialt löper på tre år ger kunden rätt att inkludera Vidhance videoförbättringsmjukvara i kommande produktlanseringar.

Kunden är ett stort konsumentelektronikbolag och marknadsför smartphones både under eget varumärke och produkter med, för västvärlden, mer välkända varumärken. Avtalet ger kunden rätt att inkludera både Vidhance Video Stabilization och Vidhance Live Composer på kommande smartphonemodeller. Samarbetet inleds i mindre skala med en modell, men kan över tid växa i omfattning.

På grund av omfattande sekretessförbindelser kan Imint inte ge mer information om kunden eller de Vidhance-funktioner som licensavtalet reglerar. Imints förhoppning är att kunden kan komma att lansera de första produkterna med Vidhance under andra halvan av 2019. Då intäkter från avtalet till stor del baseras på antalet levererade enheter från kunden, vilket är utanför Imints kontroll, så kan inte ett kvantifierbart ordervärde anges.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Vi är nu tydligt den ledande leverantören av videoförbättringsmjukvara på den stora kinesiska smartphonemarknaden. Vi har fört kommersiella samtal under en längre tid och det är glädjande att nu ha ett avtal på plats och vi ser med tillförsikt fram emot kundens första produktlansering med Vidhance.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, CEO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2019.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Läs som pdf

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo