Imint tecknar licensavtal med kinesisk tillverkare av AR-glasögon

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett licensavtal med en ny kinesisk kund, som utvecklar robusta AR-glasögon och huvudband för industriella tillämpningar. Avtalet som löper på tre år, ger kunden rätt att inkludera Vidhance videoförbättringsmjukvara i kommande produktlanseringar.

Kunden har sitt säte i Kina, och utvecklar och säljer industriella AR-produkter riktade till  krävande miljöer för att understödja fjärrstyrd service och underhåll. På grund av sekretessavtal, kan kunden inte namnges innan produktlansering skett. Förhoppningen är att kundens första produkt med Vidhance integrerat kommer att lanseras under andra halvåret 2021.

 Avtalet löper under tre år och affärsmodellen bygger på royalties av sålda enheter. Avtalet innehåller också garanterade miniminivåer under kontraktstiden. Imint gör bedömningen att totala intäkter kommer att vara en relativt liten del av bolagets totala intäkter, men kunden representerar en strategiskt intressant kundvertikal..

Andreas Lifvendahl, vd, kommenterade:

Vi ser ett starkt intresse för förbättrade produktlösningar för augmented reality (AR) glasögon och headset inom krävande industriella tillämpningar. Covid19-pandemin har ytterligare accelererat behoven, då mycket kritisk industriell service måste ske med produktexperter på distans. Vi har sedan tidigare en stark position inom kinesisk smartphone-industri, och att vi nu också breddar oss mot andra typer av bolag är mycket glädjande.”

Denna information är sådan som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-05 08:15 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD IMINTImage Intelligence AB

Telefon: 018-474 99 90                         

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo