Imint tecknar licensavtal med Kyocera

IMINT Image Intelligence AB (publ) har idag tecknat ett licensavtal med Kyocera Corporation. Avtalet löper på tre år och ger Kyocera rätt att inkludera flera funktioner från produktplattformen Vidhance i kommande smartphone-produkter. Avtalet omfattar även licensiering av utvecklingsverktyget Vidhance SDK (Software Development Kit) med medföljande support och underhåll.

Kyocera corporation är ett anrikt japanskt teknikbolag, med ursprung i keramiska material för halvledarindustrin (tidigare Kyoto Ceramic Company, Limited). De senaste decennierna har Kyocera skaffat sig en bred produktportfölj inom elektronik och kontorsutrustning, varav mobiltelefoner är en del av erbjudandet. Kyocera adresserar i första hand den inhemska och Nordamerikanska marknaden för smartphones.

Då avtalet löper tillsvidare och intäkterna huvudsakligen baseras på royalties på antalet levererade enheter från kunden, vilket är utanför Imints kontroll, så kan Imint inte ange ett kvantifierbart ordervärde. Imint bedömer att avtalet kommer generera goda intäkter per såld enhet för bolaget då ett flertal funktioner i Vidhance-portföljen ingår i licensavtalet, men gör samtidigt bedömningen att den totala volymen är begränsad. På grund av sekretesskäl så kan Imint inte ge fler detaljer kring kundens produktplaner eller prissättning. Mer information kan eventuellt komma att offentliggöras i samband med kundens kommande produktlanseringar.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar:

”Japan har utvecklats till en av våra starkaste marknader. Med avtalet med Kyocera har vi nu tre av de fyra stora Japanska smartphonetillverkarna som kunder. Det är med betydande stolthet vi återigen visat att vi kvalificerar vår teknik och leveransförmåga till de välkänt mycket hårda kvalitetskraven som Japanska teknikbolag ställer på sina leverantörer. Därutöver visar avtalet den utveckling som skett inom produktfamiljen Vidhance, då licensrätterna går långt utöver videostabilisering.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2019.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo